Рус Бел Eng
Адміністрацыйныя працэдуры, якія ажыццяўляюцца ДПУ «Бярэзінскі біясферны запаведнік»
Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнай прыродаахоўнай установай "Бярэзінскі біясферны запаведнік" па заявах грамадзян

№ п.п.

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам/ суб'ектам гаспадарання для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Максімальны тэрмін ажыццяўлення працэдуры**/ Адказная асоба

Тэрмін дзеяння дакумента


2.1.

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі                                 

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту/ Казлоўская Святлана Уладзіміраўна, вядучы спецыяліст па кадрах, 8 (02132) 3-77-82, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00
в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

Бестэрмінова

2.2.

аб месцы працы і займаемай пасадзе                                 

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту/ Казлоўская Святлана Уладзіміраўна, вядучы спецыяліст па кадрах, 8 (02132) 3-77-82, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00
в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

Бестэрмінова

2.3.

аб перыядзе працы, службы

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту/ Казлоўская Святлана Уладзіміраўна, вядучы спецыяліст па кадрах, 8 (02132) 3-77-82, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00
в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

Бестэрмінова

2.4.

аб памеры заработнай платы

5 дзён з дня звароту/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

Бестэрмінова

2.5.

               

Прызначэнне дапаможніка:

па цяжарнасці і родах

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу; листок нетрудоспособности (справка о временной нетрудоспособности)

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапаможніка/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)

2.6.

у сувязі з нараджэннем дзіцяці

заява (у свабоднай форме);

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;

свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18 лет (представляются на всех детей);

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавілі) дзяцей;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

адначасова

2.8.

жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

 заява;

 пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

 заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камiсii

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

адначасова

2.9.

па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

заява;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання);

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якія мае ўстанова адукацыі);

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

2.9.1

на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў

у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў

заява;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

  пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў);

  копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

  копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;

  даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - на дзяцей старэйшых за 14 гадоў (прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказваюцца адпаведныя звесткі;

  даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да прыходнага кантынгенту, - на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці;

  звесткі аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, які папярэднічае году звароту;

  пасведчанне дзіцяці-інваліда - для сем'яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;

  даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры;

  даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;

  пасведчанне інваліда - для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы;

  выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

па 31 снежня каляндарнага года, у якім назначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13.

па догляду хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў

лісток непрацаздольнасці

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапаможніка/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14.

па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

лісток непрацаздольнасці

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапаможніка/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.19.

аб выхадзе на работу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

5 дзён з дня звароту/ Казлоўская Святлана Уладзіміраўна, вядучы спецыяліст па кадрах, 8 (02132) 3-77-82, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00
в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

Бестэрмінова

2.20.

аб утрыманні аліментаў і іх памеры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

Бестэрмінова

2.25.

аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту/ Казлоўская Святлана Уладзіміраўна, вядучы спецыяліст па кадрах, 8 (02132) 3-77-82, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00
в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

Бестэрмінова

2.29.

аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

3 дзён з дня звароту/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

Бестэрмінова

2.35.

Выплата дапаможніка (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлай/ загінулай (заява ў свабоднай форме на імя кіраўніка арганізацыі);

 пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

  даведка аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь;

  пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь;

  пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);

  даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў.

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц/ Шаманідзі Вольга Уладзіміраўна, бухгалтар, 8 (02132) 3-77-55, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

адначасова

Зварот можа быць пададзены ў пісьмовай ці вуснай форме. Узоры заяў падаюцца заяўніку непасрэдна асобамі, адказнымі за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур.

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнай прыродаахоўнай установай "Бярэзінскі біясферны запаведнік" у дачыненні да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў

№ п.п.

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам/ суб'ектам гаспадарання для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры*

Максімальны тэрмін ажыццяўлення працэдуры**/ Адказная асоба

Тэрмін дзеяння дакумента

6.11.1.

Атрыманне лесарубачнага білета

заява

заява павінна змяшчаць звесткі, прадугледжаныя пунктам 3 артыкула 42 Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь, абзацам пятым часткі першай пункта 3 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб асновах адміністрацыйных працэдур"

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы за лесакарыстанне (за выключэннем унясення платы праз выкарыстанне аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы)

15 дзён/ Насыр Марына Мінаўна, начальнік аддзела аховы лесу і лясной гаспадаркі, 8 (02132) 3-77-56, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00, 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

тэрмін нарыхтоўкі драўніны, але не пазней за 31 снежня года, на які лесасека прызначаная ў рубку

6.11.2.

Атрыманне ляснога білета

заява

заява павінна змяшчаць звесткі, прадугледжаныя пунктам 3 артыкула 42 Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь, абзацам пятым часткі першай пункта 3 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб асновах адміністрацыйных працэдур"

дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы за лесакарыстанне (за выключэннем унясення платы праз выкарыстанне аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы)

15 дзён/ Насыр Марына Мінаўна, начальнік аддзела аховы лесу і лясной гаспадаркі, 8 (02132) 3-77-56, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00, 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

да 1 года - для ажыццяўлення пабочнага лесакарыстання і нарыхтоўкі другарадных лясных рэсурсаў, на ўвесь тэрмін нарыхтоўкі жывіцы, але не больш як на 15 гадоў - на нарыхтоўку жывіцы

6.11.3.

Атрыманне рашэння аб прадастаўленні адтэрміноўкі на правядзенне высечак лесу і (або) вывазку драўніны

Заява

заява павінна змяшчаць звесткі, прадугледжаныя ў пункце 5 артыкула 14 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб асновах адміністрацыйных працэдур"

дакумент, які пацвярджае выплату пені

15 дзён/ Насыр Марына Мінаўна, начальнік аддзела аховы лесу і лясной гаспадаркі, 8 (02132) 3-77-56, панядзелак-пятніца з 08.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00, 

в. Домжарыцы, вул. Цэнтральная, д.3

да 12 месяцаў

Заява і неабходныя дакументы падаюцца ў пісьмовай форме:
- у ходзе прыёму зацікаўленай асобы;
- знарок (кур'ерам);
-па пошце.


Дзяржаўная прыродаахоўная ўстанова "Бярэзінскі біясферны запаведнік" не аказвае электронныя паслугі з дапамогай агульнадзяржаўнай аўтаматызаванай сістэмы.

Вышэйстаячы дзяржаўны орган: Кіраўніцтва спраў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Паштовы адрас: 220016, г. Мінск, вул. К.Маркса, 38; рэжым працы: пн-пт 9.00-18.00, абед 13.00-14.00